عروسی در اسکاتلند

عروسی در اسکاتلند

- در اسكاتلند يكي از رسم هاي قبل از مراسم اصلي ازدواج آن است كه بايد عروس را سياه كرد. طبق اين رسم؛ اطرافيان بايد عروس را غافلگير كرده و بدون اين كه خبر داشته باشد، روي سرش مواد كثيف كننده اي همچون آب كثيف، تخم مرغ، سس هاي مختلف، پر و موادي از اين قبيل بريزند. سپس عروس آينده كه كاملا كثيف شده، توسط همان اطرافيان دور شهر چرخانده مي شود و حتي او را به چند قهوه خانه و رستوران شلوغ هم مي برند كه همه او را ببينند. 

(خدمات مجالس)- در اسكاتلند يكي از رسم هاي قبل از مراسم اصلي ازدواج آن است كه بايد عروس را سياه كرد. طبق اين رسم؛ اطرافيان بايد عروس را غافلگير كرده و بدون اين كه خبر داشته باشد، روي سرش مواد كثيف كننده اي همچون آب كثيف، تخم مرغ، سس هاي مختلف، پر و موادي از اين قبيل بريزند. سپس عروس آينده كه كاملا كثيف شده، توسط همان اطرافيان دور شهر چرخانده مي شود و حتي او را به چند قهوه خانه و رستوران شلوغ هم مي برند كه همه او را ببينند.  (خدمات مجالس) 2- يك رسم كهن در سوئد اين است كه عروس سكه هايي را در كفش خود حمل مي كند. يك سكه نقره از طرف پدر عروس در كفش چپ او قرار مي گيرد و يك سكه طلا از طرف مادرش در كفش راست عروس گذاشته مي شود و او بايد در تمام مدت مراسم اين سكه ها را در جاي خود نگه دارد. اين كار نشانه احترام هميشگي عروس به پدر و مادرش و حمايت پدر و مادر از اوست. 

(خدمات عروسی)3- يكي از جالب ترين رسم هاي قديمي آلمان اين است كه فاميل عروس و داماد قبل از مراسم، تعداد زيادي ظرف و ظروف را مي شكنند و بعد عروس و داماد را مجبور مي كنند تا آنها را جمع كنند. طبق سنن آلماني وقتي عروس و داماد با كمك يكديگر اين ظرف هاي شكسته را كه با تلاش بسيار اطرافيان پخش شده جمع مي كنند، در حقيقت خود را آماده مي سازند كه در كنار يكديگر به جنگ مشكلات زندگي بروند و اين كار براي عروس و داماد خوش يمن است.(تشریفات عروسی)در بسياري از دهكده هاي آلماني دوستان عروس يا داماد، عروس را مي دزدند و در جايي پنهان مي كنند. سپس داماد بايد عروس خود را پيدا كند. البته اين جستجو هميشه از يك قهوه خانه شروع مي شود و داماد، حاضرين در قهوه خانه را دعوت مي كند تا پس از نوشيدن يك نوشيدني به خرج او، در پيدا كردن عروس، وي را ياري دهند.اره كردن كنده درخت هم يكي ديگر از رسوم آلماني است كه به نظر مي رسد به منظور ارزيابي مهارت هاي جسماني عروس و داماد طراحي شده است. پس از انجام مراسم عقد، عروس و داماد بايد يك كنده بزرگ را دونفري اره كنند و البته بايد اين كار را تنها با دست راست شان انجام دهند. اگر آنها اين كار را به خوبي و با همكاري يكديگر انجام دهند، معلوم مي شود كه زندگي زناشويي خوبي خواهند داشت ولي اگر نتوانند از پس آن برآيند،

حتما كارشان به مشكل برخورد خواهد كرد. 

 4- عروس و دامادهاي سياهپوست آمريكايي رسم جالبي براي خود دارند. منشا اين رسم مشخص نيست ولي معناي جالبي دارد. پرش عروس و داماد پس از عقد انجام مي گيرد و در آن عروس و داماد بايد با يك پرش، زندگي تازه را آغاز كنند. اين پرش بدان معناست كه آنها تمام مشكلات و نگراني هاي زندگي مجردي را رها مي كنند و با يك جهش بلند پا به زندگي زناشويي و ماجراهاي تازه آن مي گذارند. اين پرش بايد جلوي چشم خانواده هاي عروس و داماد انجام گيرد.  (خدمات مجالس)   

تمام حقوق متعلق به تشریفات امین میباشد